Nhà Hàng Nhật Naokochan, 138 Đống Đa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 138 Đống Đa, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 094 690 94 64
Trang web
Vị trí chính xác 160.800.636, 108.217.947


Địa chỉ Nhà Hàng Nhật Naokochan ở đâu?

138 Đống Đa, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Nhật Naokochan như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chợ Hải sản trảng bom, 142 Cách Mạng Tháng Tám