Nhà Hàng Nhơn Hòa 1, 1097 Phạm Thế Hiển

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 1097 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3856 8838
Trang web
Vị trí chính xác 10.742.215.999.999.900, 10.666.421.629.999.900


Địa chỉ Nhà Hàng Nhơn Hòa 1 ở đâu?

1097 Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Nhơn Hòa 1 như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-23:30], Thứ Bảy:[08:00-23:30], Chủ Nhật:[08:00-23:30], Thứ Hai:[08:00-23:30], Thứ Ba:[08:00-23:30], Thứ Tư:[08:00-23:30], Thứ Năm:[08:00-23:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Hải sản Phú Quý, XR42+V44