Nhà Hàng Sao Biển, An Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 78 Hẻm 8 Dường, Trần Thị Hoa, An Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 096 322 11 66
Trang web
Vị trí chính xác 10.932.519.899.999.900, 10.685.543.059.999.900


Địa chỉ Nhà Hàng Sao Biển ở đâu?

78 Hẻm 8 Dường, Trần Thị Hoa, An Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Sao Biển như thế nào?

Thứ Tư:[09:00-23:00], Thứ Năm:[09:00-23:00], Thứ Sáu:[09:00-23:00], Thứ Bảy:[09:00-23:00], Chủ Nhật:[09:00-23:00], Thứ Hai:[09:00-23:00], Thứ Ba:[09:00-23:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174dfe98c1528fd:0xff174df1ad4ecabe

Xem thêm:  L'Usine, 19 Lê Thánh Tôn