Nhà Hàng Shinko Việt Nam, Hoàng Văn Thụ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 7 P. Trần Hưng Đạo, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3810 945
Trang web
Vị trí chính xác 208.588.785, 10.668.589.689.999.900


Địa chỉ Nhà Hàng Shinko Việt Nam ở đâu?

7 P. Trần Hưng Đạo, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Shinko Việt Nam như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-22:30], Thứ Hai:[08:00-22:30], Thứ Ba:[08:00-22:30], Thứ Tư:[08:00-22:30], Thứ Năm:[08:00-22:30], Thứ Sáu:[08:00-22:30], Thứ Bảy:[08:00-22:30]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7af2f0876da7:0xb317553fdcdfab08

Xem thêm:  SAMBA Karaoke, Phường 4