Nhà Hàng Tex – Mex, Chợ Dừa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 112K1 P. Giảng Võ, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3851 4479
Trang web
Vị trí chính xác 210.266.643, 1.058.239.151


Địa chỉ Nhà Hàng Tex - Mex ở đâu?

112K1 P. Giảng Võ, Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Tex - Mex như thế nào?

Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3135ab759f00c5ab:0x390f62130b92cf73

Xem thêm:  Jeremy's Kitchen, 82/3 Đ. Trần Khánh Dư