Nhà hàng Tí Lùn, 42/6 Nguyễn Bỉnh Khiêm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 42/6 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 2, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 091 900 12 15
Trang web
Vị trí chính xác 115.498.286, 10.780.274.759.999.900


Địa chỉ Nhà hàng Tí Lùn ở đâu?

42/6 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường 2, Bảo Lộc, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Tí Lùn như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  3 Cây Lộc Restaurant, 54 Đ. Ngô Thì Nhậm