Nhà hàng Vườn Bia Recall1987, 775 Lý Thái Tổ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 775 Lý Thái Tổ, Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 091 642 27 79
Trang web
Vị trí chính xác 107.482.849, 1.069.063.178


Địa chỉ Nhà hàng Vườn Bia Recall1987 ở đâu?

775 Lý Thái Tổ, Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Vườn Bia Recall1987 như thế nào?

Thứ Năm:[10:00-22:00], Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chênh Vênh Rooftop, 7 Đường số 54