Nhà Hàng Xê-Un, Tôn Đức Thắng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tôn Đức Thắng, Long An, Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 091 588 75 61
Trang web
Vị trí chính xác 107.448.496, 10.696.071.789.999.900


Địa chỉ Nhà Hàng Xê-Un ở đâu?

Tôn Đức Thắng, Long An, Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Xê-Un như thế nào?

Thứ Năm:[09:00-22:00], Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bánh Xèo Bưng Còng, Thanh Tuyền