Nha khoa Sài Gòn Smile, 199 Đ. Song Hành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 199 Đ. Song Hành, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 093 647 94 69
Trang web
Vị trí chính xác 108.324.284, 1.066.239.683


Địa chỉ Nha khoa Sài Gòn Smile ở đâu?

199 Đ. Song Hành, Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nha khoa Sài Gòn Smile như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng Khám bác sĩ Chín Minh Hoà, Minh Hoà