Nhà thờ An Lạc, 15/2 Đ. Cách Mạng Tháng 8

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 15/2 Đ. Cách Mạng Tháng 8, Phường 5, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3845 3834
Trang web giothanhle.net
Vị trí chính xác 10.788.937.599.999.900, 1.066.643.058


Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Thờ Giáo Xứ Xuân Thanh, 67J8+9Q7