Nhà thờ An Phú, An Giang, TT. An Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ R35P+F8J, Nguyễn Hữu Cảnh, TT. An Phú, An Phú, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 093 922 04 77
Trang web
Vị trí chính xác 108.087.165, 10.508.575.529.999.900


Địa chỉ Nhà thờ An Phú, An Giang ở đâu?

R35P+F8J, Nguyễn Hữu Cảnh, TT. An Phú, An Phú, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà thờ An Phú, An Giang như thế nào?

Thứ Hai:[05:00-06:00], Thứ Ba:[05:00-06:00], Thứ Tư:[05:00-06:00], Thứ Năm:[05:00-06:00], Thứ Sáu:[05:00-06:00], Thứ Bảy:[17:00-18:00], Chủ Nhật:[06:00-07:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Giáo Xứ Chu Hải, Tân Hải