Nhà Thờ Giáo Xứ Bích Lâm, Phú Xuân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 11°16’39.0″N 107°26’45., 7E, Phú Xuân, Tân Phú, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0251 3699 919
Trang web 094 920 75 99
Vị trí chính xác Tân Bình, Chùa phật giáo


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết:

Xem thêm:  Nhà thờ Hoàng Thôn, Cổ Nhuế