Nhà thờ Giáo xứ Cần Giuộc, HMM2+WFM, Đ. Nguyễn Thanh Tâm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ HMM2+WFM, Đ. Nguyễn Thanh Tâm, Khu Phố Hòa Thuận, Cần Giuộc, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 094 430 84 03
Trang web
Vị trí chính xác 10.584.831.399.999.900, 10.665.116.619.999.900


Xem thêm:  Nhà thờ giáo xứ Tân Bình, 1628 QL1A