Nhà Thờ Giáo Xứ Hàng Kênh, Ngô Quyền

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 116 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3639 164
Trang web giaoxugiaohovietnam.com
Vị trí chính xác 208.468.642, 1.066.909.902


Địa chỉ Nhà Thờ Giáo Xứ Hàng Kênh ở đâu?

116 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Thờ Giáo Xứ Hàng Kênh như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7a91a53c6feb:0xc20e524a47d39100

Xem thêm:  Giáo Xứ Sao Mai, 54 Nghĩa Phát