Nhà Trọ Sinh viên, Ngọc Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 31 Ngõ 41 Khúc Trì, Ngọc Sơn, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 098 272 24 17
Trang web
Vị trí chính xác 20.809.993.799.999.900, 10.661.974.099.999.900


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a77312501b9f9:0xca17c10b018d9a5

Xem thêm:  Cho Thuê Phòng Trọ - AloNhaTro.com, 19 Đường 27