Nhà Trọ, Việt Nam

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 13/10, Phường Bình Chuẩn, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 091 882 95 62
Trang web
Vị trí chính xác 109.548.696, 1.067.021.853


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174d748519522f1:0x11ff212a152fe0d3

Xem thêm:  Be Kind Home, 81 Đường số 447