Now Spa, Kiet 35/1 Hàm Nghi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Kiet 35/1 Hàm Nghi, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 590000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 7304 568
Trang web nowclinic.vn
Vị trí chính xác 160.657.581, 10.821.050.849.999.900


Địa chỉ Now Spa ở đâu?

Kiet 35/1 Hàm Nghi, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 590000, Việt Nam

Giờ làm việc của Now Spa như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-23:00], Chủ Nhật:[09:00-23:00], Thứ Hai:[09:00-23:00], Thứ Ba:[09:00-23:00], Thứ Tư:[09:00-23:00], Thứ Năm:[09:00-23:00], Thứ Sáu:[09:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Caravelle Sài Gòn, Bến Nghé