Ơ BISTRO Thống Nhất – Thủ Đức, Bình Thọ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 141 Thống Nhất, Bình Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0789 192 129
Trang web linktr.ee
Vị trí chính xác 10.848.531.999.999.900, 10.677.138.599.999.900


Địa chỉ Ơ BISTRO Thống Nhất - Thủ Đức ở đâu?

141 Thống Nhất, Bình Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Ơ BISTRO Thống Nhất - Thủ Đức như thế nào?

Thứ Năm:[10:00-14:00], Thứ Sáu:[10:00-14:00], Thứ Bảy:[10:00-14:00], Chủ Nhật:[10:00-14:00], Thứ Hai:[10:00-14:00], Thứ Ba:[10:00-14:00], Thứ Tư:[10:00-14:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Nhậu Hai Zồ, 42 Bắc Sơn