Ohay TV, Đường C, phường An Phú, Bình Khánh, Quận 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Đường C, phường An Phú, Bình Khánh, Quận 2, Ho Chi Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 097 384 80 52
Trang web ohay.tv
Vị trí chính xác 10.787.099.399.999.900, 1.067.411.927


Địa chỉ Ohay TV ở đâu?

Đường C, phường An Phú, Bình Khánh, Quận 2, Ho Chi Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Ohay TV như thế nào?

Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Báo Hưng Yên, P. An Tảo