Ông Bính cắt tóc, Kênh Giang

Thông tin địa điểm

Địa chỉ WMXC+CFC, Unnamed Road, Kênh Giang, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0349 042 210
Trang web
Vị trí chính xác 209.485.633, 1.066.711.253


Địa chỉ Ông Bính cắt tóc ở đâu?

WMXC+CFC, Unnamed Road, Kênh Giang, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Ông Bính cắt tóc như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7dda0bb1c233:0x859a559936fdf920

Xem thêm:  NÂU BARBER SHOP CƠ SỞ 1, 694 Trần Cao Vân