Oring Studio, Phường 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ TB1 – Chung Cư The Botanica, 104 đường Đ. P. Quang, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 726095, Việt Nam
Số điện thoại 091 990 07 10
Trang web
Vị trí chính xác 108.085.372, 10.667.041.309.999.900


Địa chỉ Oring Studio ở đâu?

TB1 – Chung Cư The Botanica, 104 đường Đ. P. Quang, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 726095, Việt Nam

Giờ làm việc của Oring Studio như thế nào?

Chủ Nhật:[09:00-21:00], Thứ Hai:[Đóng cửa], Thứ Ba:[09:00-21:00], Thứ Tư:[09:00-21:00], Thứ Năm:[09:00-21:00], Thứ Sáu:[09:00-21:00], Thứ Bảy:[09:00-21:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x317529ed9a4fe817:0x4c98b5832704e749

Xem thêm:  Chụp Hình Ngoại Cảnh, 20/3M Đường Gò Ô Môi