Pandemos, SC Vivo City, Tầng 2, 1058 Nguyễn Văn Linh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ SC Vivo City, Tầng 2, 1058 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 094 340 53 53
Trang web pandemos.vn
Vị trí chính xác 107.298.577, 1.067.032.856


Địa chỉ Pandemos ở đâu?

SC Vivo City, Tầng 2, 1058 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Pandemos như thế nào?

Thứ Sáu:[09:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[09:00-22:00], Thứ Ba:[09:00-22:00], Thứ Tư:[09:00-22:00], Thứ Năm:[09:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Shop Quần Áo Năm, Mỹ Phước