Pandora Boutique Hotel, 21-23 Phan Tôn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 21-23 Phan Tôn, Bắc Mỹ Phú, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3911 169
Trang web booking.com
Vị trí chính xác 160.527.507, 1.082.464.938


Hình ảnh

Xem thêm:  Phuong Tung Hotel, 6 Hà Bổng