Paradise hotel Trang bang, Trảng Bàng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ An Phú 11, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0815 080 799
Trang web
Vị trí chính xác 110.057.683, 10.637.870.919.999.900


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x310b2f3af641254f:0xfb70ef49c95d77c9

Xem thêm:  Gia Tuấn MOTEL, 2 Nguyễn Văn Thoại