phạm hà hotel, Đông Khê

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 139 Hoàng Thế Thiện, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 096 545 55 89
Trang web pham-ha-hotel.business.site
Vị trí chính xác 20.846.917.899.999.900, 10.671.006.659.999.900


Địa chỉ phạm hà hotel ở đâu?

139 Hoàng Thế Thiện, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

phạm hà hotel có website không?

pham-ha-hotel.business.site

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a7b76e3ddf4a3:0x9c48753f4dccac9f

Xem thêm:  Khách sạn Bảo An, 70a Huỳnh Thúc Kháng