Pham Ha Phuong Tien Thanh Hotel, Bắc Sơn

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 9/314 Le Duan street, Bac Son ward, Kien An district, Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 096 995 66 60
Trang web
Vị trí chính xác 208.224.922, 1.066.371.886


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x314a70b13d3be665:0x475b02c305e3fd72

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Phố Xanh, 24, Nguyễn Quyền, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng