Phê Craft Beer – Nóc & Nốc, 211 Lê Đình Lý

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 211 Lê Đình Lý, Hòa Thuận Nam, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 257 53 68
Trang web business.site
Vị trí chính xác 160.511.417, 10.820.960.989.999.900


Địa chỉ Phê Craft Beer - Nóc & Nốc ở đâu?

211 Lê Đình Lý, Hòa Thuận Nam, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Phê Craft Beer - Nóc & Nốc như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-00:00], Chủ Nhật:[06:00-23:00], Thứ Hai:[06:00-23:00], Thứ Ba:[06:00-23:00], Thứ Tư:[06:00-23:00], Thứ Năm:[06:00-23:00], Thứ Sáu:[06:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Coffee Safari Hồ Cốc and Homestay, Bưng Riềng