Phố Garden Restaurant, 43 Xô Viết Nghệ Tĩnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 43 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 090 410 55 77
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 160.321.413, 1.082.183.297


Địa chỉ Phố Garden Restaurant ở đâu?

43 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Phố Garden Restaurant như thế nào?

Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bún Cá Chấm An Viên, Hàng Bồ