Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuốc nam Phước Thiện, Tân An

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 28/52 ấp, 7 Nguyễn Chí Thanh, Tân An, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3888 489
Trang web
Vị trí chính xác 110.246.759, 1.066.306.563


Địa chỉ Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuốc nam Phước Thiện ở đâu?

28/52 ấp, 7 Nguyễn Chí Thanh, Tân An, Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng chẩn trị y học cổ truyền thuốc nam Phước Thiện như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-11:30], Thứ Năm:[07:00-11:30], Thứ Sáu:[07:00-11:30], Thứ Bảy:[07:00-11:30], Chủ Nhật:[07:00-11:30], Thứ Hai:[07:00-11:30], Thứ Ba:[07:00-11:30]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174d1884aecb17b:0xe42b9fd3c4b47dbe

Xem thêm:  Nha khoa 2000 Thuận giao, 21 Đ. Thủ Khoa Huân