Phòng Khám Bs Nguyên, 297 Trường Chinh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 297 Trường Chinh, An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng 554960, Việt Nam
Số điện thoại 090 580 93 20
Trang web business.site
Vị trí chính xác 16.042.177.199.999.900, 1.081.856.329


Địa chỉ Phòng Khám Bs Nguyên ở đâu?

297 Trường Chinh, An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng 554960, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Bs Nguyên như thế nào?

Thứ Ba:[06:00-20:00], Thứ Tư:[06:00-20:00], Thứ Năm:[06:00-20:00], Thứ Sáu:[06:00-20:00], Thứ Bảy:[06:00-20:00], Chủ Nhật:[06:00-20:00], Thứ Hai:[06:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng Khám Đa Khoa Ngọc Minh, 20-22 Lãnh Binh Thăng