Phòng khám CK Nhi BsCK1 Hồng Thiện, Phường Linh Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 44B Đ. Số 16, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 246 32 75
Trang web bsthienkhoanhi.business.site
Vị trí chính xác 108.611.168, 10.678.252.069.999.900


Địa chỉ Phòng khám CK Nhi BsCK1 Hồng Thiện ở đâu?

44B Đ. Số 16, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng khám CK Nhi BsCK1 Hồng Thiện như thế nào?

Thứ Tư:[17:00-20:00], Thứ Năm:[17:00-20:00], Thứ Sáu:[17:00-20:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[17:00-20:00], Thứ Hai:[17:00-20:00], Thứ Ba:[17:00-20:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x317527a0ce21ba9f:0x4f82147818d7487e

Xem thêm:  PK Chuyên Khoa Da Liễu Hùng Vương, TT. Chũ