Phòng khám Đa khoa Trị liệu và Phục hồi Chức năng An Nhiên, Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 87 Trường Chinh, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 094 323 45 79
Trang web annhien.org
Vị trí chính xác 107.943.336, 1.066.504.822


Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng Khám Nhi, 113/5 Nguyễn Chí Thanh, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng