Phòng Khám Da Liễu – Bs Phượng, 5 Phan Thanh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 5 Phan Thanh, Phường Phước Hòa, Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 0235 3852 254
Trang web
Vị trí chính xác 155.726.599, 1.084.855.699


Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng Khám - Bs Hoàng Thị Du, 19 Đường Số 15