Phòng Khám Da Liễu Đức Đăng (Bs Dũng), Trường Thi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 42 Vương Thúc Mậu, Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An 460900, Việt Nam
Số điện thoại 090 340 05 77
Trang web
Vị trí chính xác 186.750.226, 1.056.896.031


Địa chỉ Phòng Khám Da Liễu Đức Đăng (Bs Dũng) ở đâu?

42 Vương Thúc Mậu, Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An 460900, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Da Liễu Đức Đăng (Bs Dũng) như thế nào?

Thứ Tư:[11:00-12:00], Thứ Năm:[11:00-12:00], Thứ Sáu:[11:00-12:00], Thứ Bảy:[07:30-12:00], Chủ Nhật:[07:30-12:00], Thứ Hai:[11:00-12:00], Thứ Ba:[11:00-12:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3139ce7436d6b039:0x1200dc10d5433adb

Xem thêm:  Phòng Khám Chuyên Khoa Nhi Bs Tuyết, Linh Chiểu