Phòng Khám Da Liễu O2 SKIN Thủ Đức – Trị Mụn Chuẩn Y Khoa, 13B Thống Nhất

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 13B Thống Nhất, Bình Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 1900 3147
Trang web o2skin.vn
Vị trí chính xác 108.404.592, 1.067.667.805


Địa chỉ Phòng Khám Da Liễu O2 SKIN Thủ Đức - Trị Mụn Chuẩn Y Khoa ở đâu?

13B Thống Nhất, Bình Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Da Liễu O2 SKIN Thủ Đức - Trị Mụn Chuẩn Y Khoa như thế nào?

Thứ Sáu:[13:00-22:00], Thứ Bảy:[09:00-22:00], Chủ Nhật:[09:00-22:00], Thứ Hai:[13:00-22:00], Thứ Ba:[13:00-22:00], Thứ Tư:[13:00-22:00], Thứ Năm:[13:00-22:00]

Mạng xã hội của Phòng Khám Da Liễu O2 SKIN Thủ Đức - Trị Mụn Chuẩn Y Khoa là gì?

0: Need more capacity? Contact us for detail: getwebooster@gmail.com

Hình ảnh

Xem thêm:  Phòng Khám Nhi Đồng - Bác Sĩ Khanh, Phú Thạnh