Phòng Khám Nhi Đồng Thành Phố, 192A ấp 1, xã Sơn Đông

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 192A ấp 1, xã Sơn Đông, Thành phố Bến Tre, Bến Tre, Việt Nam
Số điện thoại 0275 3839 739
Trang web
Vị trí chính xác 10.262.981, 106.360.084


Địa chỉ Phòng Khám Nhi Đồng Thành Phố ở đâu?

192A ấp 1, xã Sơn Đông, Thành phố Bến Tre, Bến Tre, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Khám Nhi Đồng Thành Phố như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-11:00], Chủ Nhật:[07:00-11:00], Thứ Hai:[07:00-11:00], Thứ Ba:[07:00-11:00], Thứ Tư:[07:00-11:00], Thứ Năm:[07:00-11:00], Thứ Sáu:[07:00-11:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty Dịch Vụ Thiên Phúc, 21/15 Quang Trung