Phòng Khám Nhi – Sơ sinh Quận 7 (Bác sĩ Nguyễn Phạm Minh Trí – Bệnh viện Nhi Đồng 2), Tân Quy

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 76 Đ. số 37, Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0793 561 418
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 107.444.034, 10.671.336.099.999.900


Xem thêm:  Phòng khám Thú Y Happy Pet, Uyên Hưng