Phòng Khám Pháp Huy, 109 Lê Tấn Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 109 Lê Tấn Trung, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 098 800 22 49
Trang web
Vị trí chính xác 160.957.859, 1.082.474.352


Hình ảnh

Xem thêm:  HỘI ĐÔNG Y HUYỆN HÒA THÀNH, NỘI Ô TÒA THÁNH