Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh Công An Lâm Đồng, 15 Trần Bình Trọng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 15 Trần Bình Trọng, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 61000, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3822 460
Trang web lamdong.xuatnhapcanh.gov.vn
Vị trí chính xác 119.451.599, 1.084.283.712


Địa chỉ Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh Công An Lâm Đồng ở đâu?

15 Trần Bình Trọng, Phường 5, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 61000, Việt Nam

Giờ làm việc của Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh Công An Lâm Đồng như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30], Thứ Sáu:[07:30-11:30], Thứ Bảy:[07:30-11:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Công an Phường 2, Phường 2