Phun Xăm- Makeup – Nail Thảo My, Tân Quy

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 38A Đường số 85, Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 090 894 86 36
Trang web
Vị trí chính xác 10.739.465.599.999.900, 10.671.119.879.999.900


Địa chỉ Phun Xăm- Makeup - Nail Thảo My ở đâu?

38A Đường số 85, Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Phun Xăm- Makeup - Nail Thảo My như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Cẩm yên Nails, E/17 Đ. Hà Hoàng Hổ