PK. Sản phụ khoa – Siêu âm, Bs Lam Thuỳ, Thành phố Biên Hòa

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 090 285 98 02
Trang web
Vị trí chính xác 109.757.868, 10.686.783.949.999.900


Địa chỉ PK. Sản phụ khoa - Siêu âm, Bs Lam Thuỳ ở đâu?

Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của PK. Sản phụ khoa - Siêu âm, Bs Lam Thuỳ như thế nào?

Thứ Năm:[17:00-20:00], Thứ Sáu:[17:00-20:00], Thứ Bảy:[17:00-20:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[17:00-20:00], Thứ Ba:[17:00-20:00], Thứ Tư:[17:00-20:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x3174ddc201829325:0x944b9fa1bcaf51de

Xem thêm:  quầy thuốc Thuốc Đỗ Quyên ấp 1 thanh sơn định quán đồng nai, quầy thuốc Đỗ Quyên