Poomba’s Smokehouse American Barbecue, K40 Trần Văn Dư

Thông tin địa điểm

Địa chỉ K40 Trần Văn Dư, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0764 071 521
Trang web business.site
Vị trí chính xác 160.402.851, 10.824.425.559.999.900


Địa chỉ Poomba's Smokehouse American Barbecue ở đâu?

K40 Trần Văn Dư, Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Poomba's Smokehouse American Barbecue như thế nào?

Thứ Hai:[12:00-22:00], Thứ Ba:[12:00-22:00], Thứ Tư:[12:00-22:00], Thứ Năm:[12:00-22:00], Thứ Sáu:[12:00-22:00], Thứ Bảy:[12:00-22:00], Chủ Nhật:[12:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Ăn Thanh Hồng, 686 Nguyễn Lương Bằng