Quán Ăn Ba Dũng, Khu phố 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ H52F+222, Khu phố 1, Tân Châu, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3875 833
Trang web
Vị trí chính xác 115.500.133, 106.172.505


Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x310b5e3af96d9251:0xccc09be7bfe715aa

Xem thêm:  Phàm Nguyễn - Gà Nướng Muối Ớt, Long Điền