Quán Ăn Cẩm Hà, TT. Tân Hưng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ RMP9+5QR, Trương Định, TT. Tân Hưng, Tân Hưng, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 0272 3861 087
Trang web
Vị trí chính xác 108.354.967, 1.056.693.909


Địa chỉ Quán Ăn Cẩm Hà ở đâu?

RMP9+5QR, Trương Định, TT. Tân Hưng, Tân Hưng, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Ăn Cẩm Hà như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Gà 5 Sao, 2 Núi Thành