Quán Bê Thui Hoàng Mỹ, CJRH+RH4, Phạm Văn Đồng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ CJRH+RH4, Phạm Văn Đồng, Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 0235 3544 555
Trang web
Vị trí chính xác 154.420.114, 1.086.289.635


Địa chỉ Quán Bê Thui Hoàng Mỹ ở đâu?

CJRH+RH4, Phạm Văn Đồng, Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Bê Thui Hoàng Mỹ như thế nào?

Thứ Hai:[08:00-22:30], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:30-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Chay Thiên Ý, 2553+JMG, Trường Sơn