Quán Buffet Tiểu Mụi, 9CJF+F7R

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 9CJF+F7R, Mỹ Hoà, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 091 318 52 99
Trang web
Vị trí chính xác 103.812.338, 1.054.231.259


Địa chỉ Quán Buffet Tiểu Mụi ở đâu?

9CJF+F7R, Mỹ Hoà, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Buffet Tiểu Mụi như thế nào?

Thứ Hai:[16:00-21:00], Thứ Ba:[16:00-21:00], Thứ Tư:[16:00-21:00], Thứ Năm:[16:00-21:00], Thứ Sáu:[16:00-21:00], Thứ Bảy:[16:00-21:00], Chủ Nhật:[16:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Lẩu Gà Lá É Tao Ngộ - 89 Hai Bà Trưng, 89 Đường Hai Bà Trưng