Quán Bún Chả Ánh Hồng, Phường 14

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 140 Lý Chính Thắng, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3930 7878
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 107.870.949, 1.066.848.461


Địa chỉ Quán Bún Chả Ánh Hồng ở đâu?

140 Lý Chính Thắng, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Bún Chả Ánh Hồng như thế nào?

Thứ Năm:[06:30-20:30], Thứ Sáu:[06:30-20:30], Thứ Bảy:[06:30-20:30], Chủ Nhật:[06:30-20:30], Thứ Hai:[06:30-20:30], Thứ Ba:[06:30-20:30], Thứ Tư:[06:30-20:30]

Địa chỉ email của Quán Bún Chả Ánh Hồng là gì?

janedoe@foody.vn, info@foody.vn, support@shopeefood.vn

Hình ảnh

Xem thêm:  Hải Sản Tươi Sạch Đà Nẵng, 7 Nguyễn Phước Lan