Quán Bún Đậu Cô Hạnh, 95 Đ. Nam Cao

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 95 Đ. Nam Cao, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 094 380 68 86
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 16.065.815.999.999.900, 1.081.482.807


Địa chỉ Quán Bún Đậu Cô Hạnh ở đâu?

95 Đ. Nam Cao, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Bún Đậu Cô Hạnh như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Aloha, Tân Bình