Quán Cá Lóc Nướng, 86 Thích Quảng Đức

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 86 Thích Quảng Đức, Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 091 823 55 33
Trang web
Vị trí chính xác 10.927.929.299.999.900, 1.072.483.936


Địa chỉ Quán Cá Lóc Nướng ở đâu?

86 Thích Quảng Đức, Xuân An, Long Khánh, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán Cá Lóc Nướng như thế nào?

Thứ Tư:[07:00-23:00], Thứ Năm:[07:00-23:00], Thứ Sáu:[07:00-23:00], Thứ Bảy:[07:00-23:00], Chủ Nhật:[07:00-23:00], Thứ Hai:[07:00-23:00], Thứ Ba:[07:00-23:00]

Mạng xã hội của Quán Cá Lóc Nướng là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/DDLongKhanh/photos/a.783031718509104/2053993498079580/%3Ftype%3D3&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Ba Nhánh 2, M2JF+QPJ, QL51