Quán chay Hoàng Đạt, Phường Linh Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 78 Đường Số 6, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0364 238 331
Trang web
Vị trí chính xác 108.591.862, 10.676.624.659.999.900


Địa chỉ Quán chay Hoàng Đạt ở đâu?

78 Đường Số 6, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Quán chay Hoàng Đạt như thế nào?

Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00], Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00]

Hình ảnh

Hỏi đáp từ người dùng

Chi tiết: https://www.google.com/local/place/qa/question/0x317527400ae5f81d:0x8b401b23862fb67f

Xem thêm:  Nhà hàng Mỹ Cảnh 2, Phước Nguyễn